ANBI status

 

De Stichting Kamermuziek Zelhem heeft recent bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend om te worden aangemerkt als een Culturele ANBI. Zodra deze aanvraag gehonoreerd is,  wordt dit op de website vermeld.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.