Vrienden

Met het seizoen 2017-2018 gaan we ons 45 jarige bestaan feestelijk vieren. Er staan ons prachtige concerten te wachten met musici van “naam en faam”. Mede dankzij uw bijdrage als “Vriend” kunnen we een geweldig jubileum concert programmeren met de virtuoze violiste Lisa Jacobs en haar hele ensemble. En voor het jubileum diner musical op 10 december is het door uw giften mogelijk om een piano te huren.

Eigenlijk zijn alle concerten in de serie feestelijk te noemen, een heerlijk pianotrio, een grandioos strijkkwart, een spetterend klarinetkwartet en een aanstormend jong talent waar de media nu al vol van zijn.

We hopen van harte dat u ook dit jaar uw bijdrage als “Vriend” wilt geven. U weet dat wij geen subsidie krijgen, uw gift is daarom extra nodig en wordt zeer gewaardeerd. Met een minimum bedrag van € 15,00 per jaar bent u al vriend en ook een hoger bedrag is zeer welkom. Gaarne over te maken op NL50RABO0374717818 t.n.v. “Stichting Kamermuziek Zelhem”.

Hartelijk welkom zijn ook uw introducés. Maakt u wel gebruik van onze mogelijkheid voor Vrienden en Abonnees om twee introducés mee te nemen voor de prijs van één?

We hopen op een weerzien op de concerten en zijn ervan overtuigd dat u weer met volle muzikale teugen zult genieten!

Namens het bestuur,

Johan de Boer