De Vrienden van de Kamermuziek Zelhem

September 2020

de “Vrienden van de Kamermuziek Zelhem”,

Mede dank zij de bijzonder gewaardeerde financiële steun van de “Vrienden” is het ons mogelijk geworden om net als het vorige seizoen ook voor het seizoen 2020-2021 weer een programma van louter muzikale hoogtepunten te maken.  Op advies van het Fonds Podiumkunsten  bestaat de serie uit 6 concerten.

We hopen dat u ook dit jaar weer Vriend van de Kamermuziek Zelhem zult willen zijn en uw extra vriendenbijdrage (minimaal  € 15,00) zult willen storten op rekening van de Stichting Kamermuziek Zelhem:  NL50RABO 0374  7178 18.

Het bestuur van de stichting heeft bij de Belastingdienst de Culturele ANBI-status aangevraagd.

Voor u als “Vriend “geldt weer de speciale regeling waarbij u twee introducees mee kunt nemen naar  een concert voor de prijs van één.

Wij hopen u te straks weer te mogen verwelkomen op onze zondagavondconcerten!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Johan de Boer.

 

Aanmelden via 
http://www.kamermuziekzelhem.nl/vrienden/aanmelden/