Abonnement

Door een abonnement te nemen op de concerten van de Stichting Kamermuziek Zelhem verzekert u zich van een toegangsbewijs voor alle zes concerten en steunt u ons.

Een abonnement voor alle concerten kost € 112,- (inclusief drankje); losse kaarten kosten € 22,- (inclusief drankje) zijn uitsluitend bij aanvang van het concert aan de kassa van de zaal verkrijgbaar.

De entree voor jongeren tot 16 jaar is gratis om hen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met klassieke muziek.

Wij verzoeken u het abonnementsgeld over te maken op rekeningnummer:
NL50 RABO 0374 7178 18 ten name van Stichting Kamermuziek Zelhem.