Abonnement

Door een abonnement te nemen op de concerten van de Stichting Kamermuziek Zelhem verzekert u zich van een toegangsbewijs voor alle zes concerten en steunt u ons.

Een abonnement voor alle concerten kost € 100,-, losse kaarten kosten € 25,- en zijn uitsluitend bij aanvang van het concert aan de kassa van de zaal verkrijgbaar.

Wij verzoeken u het abonnementsgeld over te maken op rekeningnummer:
NL50 RABO 0374 7178 18 ten name van Stichting Kamermuziek Zelhem.