ANBI status

 

 

 

 

 

 

De bij de Belastingdienst ingediende aanvraag om te worden aangemerkt als een Culturele ANBI is ingaande 19 augustus 2020 gehonoreerd.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting voor erfenissen en geen schenkbelasting voor schenkingen, die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI verhogen met 25% (met een maximum van €1.250). Meer informatie en een rekenvoorbeeld kunt u vinden bij de Belastingdienst.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.