ANBI status

 

 

 

 

 

 

De bij de Belastingdienst ingediende aanvraag om te worden aangemerkt als een Culturele ANBI is ingaande 19 augustus 2020 gehonoreerd.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.