Jaarverslag over het laatste muziekjaar 2019/2020

 

Financiele verantwoording Stichting Kamermuziek Zelhem
2019-2020

 
Inkomsten :

Totaal

1. entreegelden (losse kaarten)

€ 3.382,50

2. jaarabonnementen

€ 6.000,00

3.

sponsoring

€ 1.046,22

4. rente spaarrekening

€ 0,58

5. Vriendenbijdrage

€ 1.180,00

6. Vooruitbetaling: abonnement 2020/2021

€ 200,00

 

Totaal inkomsten

€ 11.809,30

Uitgaven  
1. Musici **

€ 5.700,00

2. algemene kosten

€ 1.413,61

3. vleugel

€ 650,00

4. bankkosten

€ 121,02

5. Buma

€ 90,75

 

Totaal uitgaven

€ 7.975,38
  resultaat

€ 3.833,92

 
**
Het uitgestelde concert van het Lumaka Ensemble van 29 maart 2020 vindt plaats op 18 oktober 2020. De nog aan het muziekjaar 2019/2020 toe te rekenen kosten van dit optreden bedragen                 € 1.350,00